Wanneer is CE certificering voor een boot nodig?

CE certificatie plaat

Sinds 15 juni 1996 is in Europa op pleziervaartuigen met een lengte van 2,5 tot 24 meter een CE certificering verplicht. Dit houdt in dat botenbouwers, jachtwerven en importeurs van pleziervaartuigen verplicht zijn enkel nog boten te verkopen met een CE certificering. Deze verplichting geldt voor nieuw gebouwde en geïmporteerde boten en jachten.

Bij het ingaan van de wet is een overgangsfase geweest om botenbouwers en jachtwerven de gelegenheid te geven hun productie aan te passen. Dit betekent dat vanaf 15 juni 1998 elk nieuw te bouwen pleziervaartuig met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter aan de CE vereisten dient te voldoen.

Waaraan kan u een CE gecertificeerde boot of jacht herkennen?

Een boot of jacht dat voldoet aan de CE keuring is te herkennen aan:

  • Identificatieplaatje met fabrieks- en technische data, maximale toegestane belasting en de CE ontwerpcategorie;
  • CIN (Craft Identification Number), een code die land, bouwer, type, bouwnummer, modeljaar en opleverdatum vermeldt;
  • Eigenaarshandleiding waarin informatie en instructies over het vaartuig en vaargebied wordt beschreven;
  • Verklaring van overeenstemming. Een document waarin de botenbouwer, jachtwerf of importeur van het pleziervaartuig verklaart dat het voldoet aan alle eisen. Ook is beschreven onder welke technische voorschriften het vaartuig is ontworpen en gebouwd.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waarbij pleziervaartuigen geen CE certificering hoeven te voldoen, dit zijn:

  • kano’s
  • surfplanken
  • demonstratie en experimentele pleziervaartuigen
  • replica’s
  • wedstrijdboten en wedstrijdjachten

Ook is er een uitzondering voor vaartuigen die geheel door een particulier voor eigen gebruik zijn gebouwd, mits deze niet eerder dan vijf jaar na de tewaterlating worden verkocht.

CE ontwerpcategorieën

Met het bepalen van de eisen is er onderscheid gemaakt tussen zeiljachten en motorjachten, is er een lengtegrens bepaald van kleiner of groter dan zes meter en wordt er rekening gehouden met de omstandigheden waarvoor het jacht is gebouwd. Voor dit laatste zijn de ontwerpcategorieën vastgesteld en beschreven.

De CE ontwerpcategorie bepaalt alleen tot welke omstandigheden de bouwer van het vaartuig aansprakelijk te stellen is als er zich problemen aan het zeiljacht of motorjacht voordoen.

In de Europese Richtlijn voor pleziervaartuigen worden de ontwerpcategorieën als volgt beschreven:

Ontwerpcategorie Windkracht Karakteristieke golfhoogte (meter)
A meer dan 8 meer dan 4
B tot en met 8 tot en met 2
C tot en met 6 tot en met 2
D tot en met 4 tot en met 0,3*

Categorie A

Het vaartuig is ontworpen voor lange reizen maar waarbij geen abnormale omstandigheden voordoen. Deze omstandigheden zouden zich kunnen voordoen op de oceaan.

Categorie B

Het vaartuig is ontworpen voor zeereizen.

Categorie C

Het vaartuig is ontworpen voor het varen op kustwateren, grote rivieren en meren.

Categorie D

Het vaartuig is ontworpen voor het varen op beschutte wateren zoals kleine meren, rivieren en kanalen. Hierbij mogen de golven incidenteel toenemen tot 0,5 meter, bijvoorbeeld golven door passerende schepen.

CIN Code

De CIN-code, of Craft Identification Number, is een belangrijk item. Het is het chassisnummer en het kenteken tegelijk. De CIN-code is voor elke boot of jacht uniek en geeft waardevolle informatie.

Elke motorboot of zeiljacht gebouwd na 15 juni 1998 moet voorzien zijn van een CIN-code.

De CIN-code bestaat uit 14 opeenvolgende karakters, een streepje en zonder spaties opgebouwd