Privacybeleid

Waarom een Privacybeleid?

BoatZilla is een digitale boten marktplaats voor het kopen en verkopen van boten voor private en professionele gebruikers. Om u te voorzien van het volledige aanbod van BoatZilla producten en diensten, moeten we informatie over u verzamelen en verwerken.

Dit Privacybeleid, Cookybeleid en onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van onze online website, online diensten en onze klanten (zowel privé als makelaar). Dit geldt ook voor de plaats waar je onze online diensten bezoekt of gebruikt, ook daar verzamelen wij je persoonlijke informatie. Deze omvatten:

 • de website van BoatZilla op www.boatzilla.eu (de website)
 • elke BoatZilla website of BoatZilla website pagina die verwijst naar dit Privacybeleid en/of ons cookiebeleid;
 • sociale media of BoatZilla inhoud op andere websites;
 • onze mobiele applicaties

Het heeft ook betrekking op het gebruik van alle persoonlijke informatie die u ons per telefoon, SMS, e-mail, brief en andere correspondentie die u aan ons verstrekt.

In het kader van dit beleid is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens de onderneming E-Tech b.v.b.a. (geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 460825125) en met maatschappelijke zetel in de Nederlandlaan 35 te 2440 Geel, België.

Verwijzingen in dit Beleid naar "BoatZilla" zijn ook van toepassing op de zusterkanalen van deze website, inclusief: ClubRacer.be, ClubRacer.eu en WaterTrends.

Onze Privacy belofte

E-Tech b.v.b.a. ("BoatZilla", "wij", "ons", "ons", "onze") zet zich in om uw persoonlijke informatie te beschermen, transparant te zijn over de gegevens die wij in ons bezit hebben en u waar mogelijk controle te geven over hoe wij deze te gebruiken.

Het is belangrijk dat u dit beleid leest om te begrijpen welke informatie wij over u bewaren, hoe wij deze gebruiken en hoe u toegang krijgt tot uw informatie of hoe u deze kunt bijwerken, uw voorkeuren kunt wijzigen of kunt vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

Dit Privacybeleid legt uit:

 • Welke informatie BoatZilla over u verzamelt;
 • Hoe BoatZilla informatie over u verzamelt en gebruikt;
 • Of BoatZilla uw gegevens aan anderen bekend maakt;
 • De keuzes die u heeft met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt;
 • Wanneer en hoe uw gegevens kunnen worden gedeeld met derden.

Voor informatie over het gebruik van cookies op de website van BoatZilla kunt u ons Cookiebeleid lezen.

Wijzigingen en updates van dit Privacy beleid kunnen van tijd tot tijd worden aangebracht. Eventuele herzieningen worden op deze pagina geplaatst zodat je altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen. Lees deze pagina regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Wij gebruiken je gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Data Protection Act 1998, de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 en 2011 en de General Data Protection Regulations (GDPR), inclusief eventuele wijzigingen of updates van deze en eventuele gelijkwaardige of opvolgende toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke gegevens verzamelen en hoe gebruiken we deze

BoatZilla verzamelt de volgende informatie:

Informatie die u verstrekt wanneer u een Boot advertentie op de Website plaatst

Als onderdeel van het advertentieplaatsingsproces op de Website verzamelen wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en postcode, evenals gegevens van de boot die u wilt verkopen, betalingsgegevens (zie hieronder) en uw IP-adres.

 • Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om uw account aan te maken en uw bootadvertentie op te slaan, te bevestigen dat uw advertentie is gepubliceerd en u servicemededelingen te sturen over hoe u toegang krijgt tot uw account (beschikbaar in de "Mijn BoatZilla" sectie van de Website) en uw advertentie. U kunt ten alle tijden toegang krijgen tot Uw account om uw gegevens bij te werken en u kunt ook uw opties met betrekking tot marketingcommunicatie van BoatZilla en/of derden die u in dit gebied heeft geselecteerd, wijzigen. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor marketingdoeleinden als u ons daar specifiek toestemming voor heeft gegeven.
 • Wij gebruiken de positionering van de boot die u adverteert in onze database, dit stelt gebruikers in staat om boten te vinden binnen een bepaalde straal van hun gekozen locatie.
 • Als uw advertentie verloopt, zullen wij contact met u opnemen via telefoon of e-mail om u de mogelijkheid te geven uw advertentie om te verlengen.
 • We kunnen de informatie die u ons verstrekt ook gebruiken voor interne bedrijfsadministratie en -doeleinden, waaronder het analyseren en ontwikkelen van onze producten, online diensten en de Website.

Wij gebruiken bepaalde functies in ons advertentieplaatsingsproces om de privacy van onze klanten te beschermen wanneer zij met potentiële kopers communiceren via telefoon of e-mail.

Voor de private verkopers bieden wij een e-mail dienst aan die bezoekers van de website en potentiële kopers die de advertentie bekijken in staat stelt om contact op te nemen via een contactformulier op de advertentie, zonder uw e-mailadres bekend te maken. Wij doen dit om verkopers niet bloot te stellen aan frauduleuze activiteiten. Het gebruik van de e-maildienst van de gebruiker naar de private verkoper is verplicht om de veiligheid van de verkopers onze Website te handhaven. Wij behouden ons het recht voor om alle communicatie via de e-mail dienst te controleren en te behouden voor beveiligingsdoeleinden.

U wordt ook gevraagd om betaalkaartgegevens te verstrekken om uw advertentie te plaatsen. Wij maken gebruik van externe betalingsproviders voor het beheer van online betalingstransacties. Betaalkaartgegevens worden verzameld via onze beveiligde online betaalgateway die door Mollie aan ons wordt geleverd.

Mollie verwerkt in overeenstemming met hun privacybeleid: https://www.mollie.com/en/privacy

Alle verwerkte betalingstransacties zijn gecodeerd. Uw betaalkaartgegevens worden uitsluitend gebruikt om de betaling van uw advertentie te verwerken. Wij bewaren geen gegevens van uw betaalkaartgegevens.

Informatie die u ons verstrekt wanneer u op de Website surft of gebruik maakt van diensten op de Website

Om een account aan te maken of gebruik te maken van bepaalde aanvullende diensten, verzamelen wij uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord. Zodra u zich heeft geregistreerd kunt u uw persoonlijke gegevens in uw account bewerken. Zodra u bent ingelogd op onze Website in uw gebruik van de Website en uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid en het Cookiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Facebook of een andere websites of applicaties.

Indien u informatie vraagt aan een Verkoper dient u via de Website uw naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven die aan de betreffende Verkoper of  Aanbieder wordt doorgegeven. Op elk aanvraagformulier staat duidelijk vermeld dat u toestemming geeft om uw gegevens door te geven aan de betreffende Verkoper of andere partij, zodat deze contact met u kan opnemen en aan uw verzoek gevolg kan geven.

Alle gesprekken en e-mail conversaties worden opgeslagen. Alle persoonlijke informatie die u via een online formulier verzendt zal toegankelijk zijn voor en verwerkt worden door BoatZilla, onze antispam software en CRM leverancier, de Particuliere verkoper of makelaar met wie u communiceert.. Daarnaast kan de antispam & CRM leverancier gebruik maken van computerinfrastructuur die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt. Door gebruik te maken van onze webformulieren erkent u dat alle persoonlijke gegevens die openbaar worden gemaakt door de antispam-, beveiligings- en CRM-provider worden verwerkt en opgeslagen op zijn systemen buiten de EER en worden beschermd door adequate beveiligingen.

Wanneer u de Website gebruikt, verzamelen wij ook uw IP-adres.

We maken gebruik van externe antispam- en CRM-leveranciers voor beveiliging en marketingautomatisering.

Marketinginformatie wordt verzameld via een beveiligde gateway van HubSpot:

HubSpot: verwerkt in overeenstemming met hun privacybeleid: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Antispam informatie wordt verzameld via een beveiligde gateway van Cleantalk:

Cleantalk: verwerkt in overeenstemming met hun privacybeleid: https://cleantalk.org/publicoffer#privacy

Informatie die we verzamelen als u onze mobiele applicaties gebruikt

Als u ervoor kiest om onze mobiele applicaties te downloaden of te gebruiken, of toegang te krijgen tot één van onze mobiele geoptimaliseerde sites, kunnen wij informatie ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, inclusief een unieke identificatiecode van uw mobiel toestel.

We kunnen deze informatie gebruiken om u locatiegebaseerde diensten te leveren, zoals advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud. De meeste mobiele toestellen stellen u in staat om locatiediensten binnen de instellingen van het mobiele toestel te beheren of uit te schakelen. Als u vragen hebt over hoe u de locatiediensten van uw apparaat kunt uitschakelen, raden wij u aan contact op te nemen met uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van uw toestel.

Hoe gebruiken we al deze informatie

We gebruiken de informatie die we verzamelen:

 • om de Website te beheren en gerelateerde diensten aan te bieden, voor interne operaties, waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische doeleinden en voor het verbeteren van de Website, producten en onze diensten.
 • om een algemeen publieksprofiel te genereren van bezoekers die de Website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om ons te helpen bij het ontwikkelen van relevante inhoud op de Website en om particuliere verkopers en makelaars aan te moedigen om advertenties uit hun inventaris op de Website te plaatsen.
 • om gekende gebruikers marketingcommunicatie te verzenden, voorzien van relevante aanbiedingen per e-mail, via onze partners of externe advertentieplatformen.
 • om een gebruiksvriendelijke online zoekervaring kunnen aanbieden. Dit omvat het gebruik van website analytische tools zoals verder beschreven in ons Cookiebeleid.
 • Om de locatie te indetificerenvan bezoekers, om storend of frauduleus gebruik te blokkeren, om het aantal bezoeken uit verschillende landen vast te stellen.

Wettelijke basis die wij gebruiken om uw informatie te verwerken

Wij verwerken uw gegevens op basis van de hieronder beschreven wettelijke bepalingen. Wij kunnen de door u verstrekte informatie verwerken op basis van meer dan één rechtmatige grond, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij de informatie gebruiken:

 • Contract: Om een contract met u aan te gaan en onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen (bijv. om uw bootadvertentie te publiceren). Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om de door u gevraagde service te kunnen leveren, inclusief het registreren en beheren van uw account en het leveren van service-updates en onze ondersteunende diensten.
 • Toegestaan: Om informatie te verstrekken en acties te ondernemen met betrekking tot diensten die u hebt aangemeld om te ontvangen. Dit houdt in dat u specifiek vraagt om uw gegevens door te geven aan een derde partij (bijvoorbeeld wanneer u een verzoek om meer informatie of een boot te koop aanbiedt) of wanneer u ervoor kiest om relevante marketingcommunicatie van ons te ontvangen (bijvoorbeeld nieuws en aanbiedingen uit de sector).
 • Wettelijke verplichting: Waar verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of wettelijke eisen die aan ons worden gesteld. Dit kan samenwerking met de politie of andere gerechtelijke autoriteiten omvatten met betrekking tot hun onderzoeken.
 • Legitiem belang: Om onze Website, producten en/of diensten te verbeteren, te begrijpen hoe bezoekers en klanten onze Website, producten en/of diensten gebruiken, marktonderzoek te doen en onze algemene marketing te informeren, ons bedrijf te runnen en de veiligheid of onze Website en diensten voor u, ons en andere bezoekers en klanten van de Website te garanderen.

Toestemming geven

Wanneer wij toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moeten deze duidelijk worden gegeven. U kunt ons uw toestemming geven voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie en/of wanneer u de Website gebruikt om diensten van makelaars aan te vragen.

Indien u toestemming heeft gegeven aan BoatZilla om uw persoonlijke gegevens te verwerken kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar dataprotection@boatzilla.eu. Wij zullen de verwerking van uw gegevens op basis van die toestemming staken, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die wij op enig moment voor de terugtrekking hebben ondernomen.

Als je toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van je gegevens aan een tussenpersoon of andere derde partij, kunnen Uw gegevens al door hen zijn gebruikt om op je vraag of verzoek te reageren voordat we de toestemming hebben kunnen intrekken. In dit geval moet u contact met hen opnemen om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

Openbaarmaking van uw informatie

BoatZilla zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden, behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid of met uw toestemming. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken voor de volgende doeleinden en in de volgende omstandigheden als onderdeel van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Wij sturen uw persoonlijke gegevens naar de makelaar, bootfabrikanten, scheepsbouwers en relevante derden om hen in staat te stellen u de diensten en producten te leveren die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven om gegevens te ontvangen via de Website of de Apps. In bepaalde omstandigheden kunnen bootfabrikanten, makelaars of scheepsbouwers en andere relevante derden uw persoonlijke informatie vervolgens overdragen, verwerken en opslaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) voor hun zakelijke en administratieve doeleinden. In overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wenst over hoe deze derden informatie gebruiken, met inbegrip van overdrachten buiten de EER, lees dan hun privacybeleid of neem contact met hen op.
 • Wij kunnen gebruik maken van dienstverleners om ons te helpen de Website of diensten die beschikbaar zijn op de Website te beheren, waarvan sommige buiten de EER gevestigd kunnen zijn. Sommige van onze webpagina's maken gebruik van plugins van platforms van derden (zoals de functie "Facebook Delen" of "Linkedin Delen" of WhatsApp Delen"). Informatie over uw bezoek aan de Website kan door deze derde partijen op deze pagina's worden verzameld. Als u door deze pagina's bladert terwijl u nog steeds bent ingelogd op uw account op het platform van een derde partij kan de informatie die door de derde partij wordt verzameld worden gekoppeld aan uw account op het platform van de derde partij. Als u vragen hebt of meer informatie wenst over hoe deze derden informatie gebruiken, inclusief overdrachten buiten de EER, lees dan hun privacybeleid of neem contact met hen op.
 • Wanneer wij verplicht zijn om uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen.
 • Indien wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval BoatZilla uw persoonlijke gegevens kan doorgeven aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa.
 • Indien wij of vrijwel al onze activa door een derde partij worden verworven kunnen persoonlijke gegevens over onze klanten aan de potentiële koper worden verstrekt.
 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze groeps-  of dochtermaatschappijen.
 • Wij kunnen alle informatie die wij verzamelen delen met partijen, waaronder: onze juridische en professionele adviseurs, de politie, andere openbare of particuliere instanties, overheids- of vertegenwoordigende instanties (waaronder verzekeringsmaatschappijen, financieringsmaatschappijen, reclamebedrijven en/of andere instanties) in overeenstemming met de relevante wetgeving met het oog op het voorkomen of opsporen van overtredingen, en/of het aanhouden of vervolgen van overtreders.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze partijen, behalve wanneer zij optreden als onze verwerker.

Waar slaan wij uw persoonlijke gegevens op

BoatZilla zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die je aan ons verstrekt wordt veilig opgeslagen binnen de EU, en wordt niet overgedragen buiten de EER, tenzij specifiek gedetailleerd.

Betaalkaartgegevens, gegevens die je verstrekt bij het aanvragen van makelaars of andere diensten van derden via de Website en informatie die je verstrekt bij het gebruik van onze webformulieren wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de betreffende dienstverleners en kan door hen worden overgedragen en opgeslagen of verwerkt buiten de EER in overeenstemming met hun privacybeleid. Wanneer wij uw gegevens overdragen buiten de EER zullen wij ervoor zorgen dat er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om een vergelijkbare mate van bescherming te bieden om deze te beschermen. Dit kan contractuele bescherming met onze dienstverleners omvatten of de overdracht van uw gegevens naar landen of partijen die door de Europese Commissie als passende bescherming worden erkend.

Bepaalde partijen aan wie wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken kunnen uw gegevens doorgeven buiten de EER nadat wij deze aan hen hebben bekendgemaakt als onderdeel van hun zakelijke en administratieve activiteiten (zie hierboven, Openbaarmaking van uw informatie). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze partijen, behalve wanneer zij optreden als onze verwerker. Als u vragen hebt of meer informatie wenst over hoe deze derden uw informatie gebruiken, met inbegrip van dergelijke overdrachten buiten de EER, lees dan hun privacybeleid of neem contact met hen op.

BoatZilla maakt gebruik van strikte procedures en veiligheidskenmerken om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens die wij in ons bezit hebben te voorkomen.

Bewaartermijn

BoatZilla verwerkt persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze verzameld hebben, inclusief de wettelijke, boekhoudkundige en rapportageverplichtingen, en zo lang als nodig is voor het voorkomen en opsporen van criminele activiteiten. De periode waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken en opslaan is afhankelijk van het soort gebruik van de Website en de producten en/of diensten die wij aanbieden. Wanneer u een account registreert of een advertentie plaatst, bewaren wij uw gegevens zolang uw account en/of advertentie live is en een periode nadat uw account is gesloten of de advertentie eindigt, zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en rapportage-eisen.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie "Recht om te worden vergeten" hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Uw rechten als betrokkene

Op elk moment dat wij in het bezit zijn van uw persoonlijke gegevens of deze verwerken, heeft u, de betrokkene, de volgende rechten:

 • Recht van toegang - u hebt het recht om een kopie van de informatie die wij over u hebben op te vragen. In het geval dat BoatZilla uw verzoek onder het recht van toegang weigert, zullen wij u een reden geven waarom.
 • Recht op correctie - u hebt recht op correctie van gegevens die onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om te worden vergeten - in bepaalde omstandigheden kunt u vragen om de gegevens die wij over u bewaren uit onze administratie te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking - waar bepaalde voorwaarden van toepassing zijn om het recht te hebben de verwerking te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid - onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de gegevens die wij over u bewaren over te dragen aan een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar - u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, zoals direct marketing, geautomatiseerde verwerking of profilering.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - u hebt het recht om een klacht in te dienen zoals beschreven in de paragraaf  hieronder.

Stuur een e-mail naar dataprotection@boatzilla.eu als u vragen heeft over uw rechten. U kunt uw rechten uitoefenen zoals hierboven uiteengezet of door een e-mail te sturen naar dataprotection@boatzilla.eu Alle bovenstaande verzoeken worden doorgestuurd als er een derde partij betrokken is (zoals uiteengezet in dit Privacybeleid) bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Klachten en contact

Indien u een klacht wilt indienen over de wijze waarop uw persoonsgegevens door BoatZilla (of derden zoals hierboven beschreven) worden verwerkt, of hoe uw klacht is afgehandeld, kunt u in eerste instantie een e-mail sturen naar dataprotection@boatzilla.eu. U hebt ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, het College Bescherming Persoonsgegevens, en u kunt contact opnemen via de gegevens op https://www.dataprotectionauthority.be/ .

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: dataprotection@boatzilla.eu of BoatZilla, Nederlandlaan 35, 2440 Geel, Belgium.